Hva skjer i tilrettelagte avhør (litt om Barnehuset)

Målsetting for Statens barnehus:

  • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og psykisk utviklingshemmede voksne i tilrettelagt avhør
  • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse
  • Sikre rask hjelp og behandling
  • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser
  • Rask igangsettelse og gjennomføring av tilrettelagt avhør, videre hjelp og oppfølging
  • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet

Jente, Unge, Livsstil, Kvinne, Folk

>

Når et barn skal til tilrettelagt avhør betyr det at barnet skal snakke med en politiansatt som har spesialutdanning i å snakke med barn og unge. Det tilrettelagte avhøret er en del av politiets etterforskning. Avhøret blir filmet slik at barnet slipper å si det samme flere ganger. Dersom det blir en straffesak, slipper barn under 16 år å møte i retten under rettssaken. I stedet vises opptaket av avhøret.

Når et barn skal til barnehuset, blir det fulgt av en ansatt på barnehuset. Der blir barnet møtt av en fra politiet som skal gjennomføre det tilrettelagte avhøret. Den politiansatte har vanlige klær på seg og er vant med å snakke med barn og unge om vanskelige ting. De snakker litt om det som skal skje, og når barnet er klar går de inn på rommet der samtalen skal gjennomføres. I rommet er det videokamera og mikrofon for at det som blir sagt skal bli tatt opp med lyd og bilde.

I naborommet sitter det en dommer og noen advokater. Deres oppgave er å passe på at alt skjer på riktig måte, slik at det barnet forteller kan brukes dersom det blir en rettssak. En av advokatene er barnets advokat og blir kalt bistandsadvokat. En av de ansatte fra barnehuset sitter også og hører på avhøret. Barnet ser ikke personene i det andre rommet. De følger med avhøret på en TV skjerm. Et avhør varer ofte i én til to timer avhengig av hvor mye barnet har å fortelle.

Etter avhøret blir barnet fulgt til rommet der de voksne som har fulgt avhøret sitter. Bistandsadvokaten forteller hva som skjer videre når det gjelder straffesaken, og barnet kan stille spørsmål. Barnet kan være med på samtalen dersom det har lyst til det. Dersom barnet heller vil slappe av, leke, se på TV eller spille dataspill, kan en fra barnehuset være sammen med barnet.

Tidligere leder ved Statens Barnehus Tromsø, Ståle Luther og politiet, ved Lise Kristine J. Folkestad, informerer her om hvordan et tilrettelagt avhør foregår.

På Barnehuset samles alle aktørene som er inne i bildet i forbindelse med tilrettelagt avhør av barn. På den måten søkes det å minimere belastningen for det enkelte barnet. Når et barn kommer til Barnehuset er det fordi politiet ønsker å finne ut om det har skjedd noe straffbart med barnet. I denne videoen får dere en omvisning på Barnehuset. Videoen gir et inntrykk av hva som skjer i forbindelse med at dere, for eksempel, vil følge et barn hit til Barnehuset.

Les mer om Statens barnehus herDenne videoen viser hva som skjer når et barn skal gjennom et tilrettelagt avhør. Dere får se de forskjellige rommene som er i bruk og prosessene rundt tilrettelagt avhør beskrives nærmere.