Politiets arbeid i straffesaker der barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep

Politiet har gode metoder og mye kompetanse til å snakke med barn i krise, og rammene for disse samtalene er godt ivaretatt innenfor Statens barnehus.

Eventuell etterforskning og straffeforfølgelse pågår parallelt med barnevernets arbeid.

Justizia, Justis-Symbol

Dette flytskjemaet viser politiets arbeidsprosess i straffesaker der barn er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Fl

Flytskjema >>>