Hva skjer i saken når melding til barnevernet er sendt

Mange kan oppleve det frustrerende at de ikke får detaljert informasjon om hva som skjer videre i saken, etter at melding er sendt. Offentlige instanser som melder saker til barnevernet skal ha skriftlig tilbakemelding fra barnevernet om sakens gang (er den henlagt eller blir den ført videre). Her ser du et flytskjema som kan gi deg litt mer kunnskap om hvilke vurderinger barnevernet må gjøre, og hvordan saksgangen kan gå videre.

Planen, Målsetting, Strategi, Mål, Prosess, Suksess

Flytskjema 2
Flytskjema >>>

Når barneverntjenesten mottar en melding der det foreligger alvorlig bekymring, for eksempel mistanke om at barnet er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har barneverntjenesten anledning til å kreve samtale med barnet i enerom uten foreldrenes samtykke. Dette innebærer at barnevernet kan komme til barnehagen/skolen og be om å få snakke med barnet uten at foreldrene er informert. Slike samtaler kan være viktige for det videre arbeidet i saken.