Tverrfaglig konsultasjonsteam

Noen kommuner/regioner har etablert tverrfaglig og/eller tverretatlige konsultasjonsteam. Disse teamene kan bestå av medlemmer fra for eksempel barnevern, politi, skole, barnehage, Barnehuset eller andre relevante instanser.

Dersom man tar kontakt med et konsultasjonsteam, kan man få drøftet saken anonymt (barnets identietet blir anonymisert) og få råd om hvordan situasjonen bør håndteres videre i skolen. Noen ganger er det beste rådet konsultasjonsteamet kan gi at man går tilbake til barnet og gir det mulighet til å fortelle mer.

Stoler, Konferanserom, Moderne, Møbler