Innledning

I forbindelse med en rettsak der en far var tiltalt for å ha drept mor vitnet en barnehagelærer, og i avisen kunne man lese følgende:


"Tingretten fikk i dag høre at flere av barna forsøkte å varsle om vold i familien. Men hverken skolen, barnehagen eller psykologtjenesten reagerte, og volden fortsatte i årevis frem til drapet på barnas mor."

Du skal i det kommende få lære litt mer om din plikt til å søke å avverge visse straffbare handlinger og din plikt til å melde fra til barnevernet når du har grunn til å tro at et barn opplever vold eller seksuelle overgrep. Deretter skal vi se nærmere på hvilke rutiner du og din skole bør ha for melding til barnevernstjenetsen.


Mobiltelefon, Telefon, Celle, Mobil, Kommunikasjon