Fare- og bekymringssignaler når det gjelder tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Det er viktig å være obs på at gutter også kan lide under ekstrem kontroll, patriarkalske og hierarkiske familiestrukturer. De kan også oppleve å bli tvangsgiftet med jenter som de ikke ønsker (Bredal 2011).

Silhouette, Mann, Hånd, Slå, Voldelig


Signaler på sosial kontroll og ekstrem kontroll

 • Eleven blir overvåket av eldre søsken, slektninger eller miljøer på skolen
 • Noen andre i familien har kontroll over ungdommens penge-, mobil- og nettbruk
 • Får ikke lov til å være med på aktiviteter etter skolen
 • Får ikke delta på gymtimer eller svømming med gutter
 • Jente som skifter klær på vei til skolen
 • Søknad om lengre ferie
 • Kommer ikke tilbake fra ferien til skolestart
 • Tatt ut av skolen av foreldre/verger
 • Får ikke lov til å fortsette med videre utdanning
 • Kjæresteforhold (prøver å skjule et hemmelig kjæresteforhold)
 • Tenåring som ber om hjelp til å flytte hjemmefra fordi foreldrene er strenge
 • Plutselige forandringer i familien
 • Søsken som blir giftet bort mot sin vilje
 • Tidlig inngått ekteskap hos søsken

Signaler på at barn og unge strever med en vanskelig hjemmesituasjon

 • Forandring i oppførsel, for eksempel manglende engasjement og punktlighet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Fravær
 • Isolering
 • Tillitsproblemer
 • Grenseløshet
 • Rømt hjemmefra
 • Ambivalens
 • Søvnforstyrrelser
 • Løgn og manipulasjon
 • Endret klesstil/omgangskrets
 • Depresjon
 • Angst
 • Eleven uttrykker bekymring for kommende fridager
 • Pillemisbruk
 • Selvskading og selvmordsforsøk (også hos søsken)
 • Spiseforstyrrelse
 • Vondt i hodet, magen eller muskel- og skjelettplager (søker fri fra gym, har mye fravær eller forteller/viser økning i slike typer plager)

De fleste sakene oppdages og avdekkes gradvis via henvisninger for annen problematikk. Ungdommene kan ha hatt flere samtaler med ulike personer i støtte- og hjelpeapparatet før de forteller om problemene knyttet til kontroll, vold og tvang hjemme.

Tiltakende kontroll kan være tegn på forestående tvangsekteskap, for eksempel hvis en jente har fått seg kjærest, eller det går rykter om dette.

Se Ressursbank/Litteraturhenvisninger for detaljert informasjon (Lossius, Bredal, IMDI's hjemmeside)