Samtaler med barn

Som ansatt i skolen har vi mange ulike former for samtaler med barn. Det kan være ulike former for spontane samtaler om her-og-nå-aktivitet, støttende samtaler dersom vi ser eller vet at et barn har det vanskelig, eller planlagte undersøkende samtaler dersom vi er bekymret for et barn, og ønsker å finne ut av hvordan et barn har det. De ulike samtaleformene kan skjematisk settes opp slik:

  • Spontane bekymringssamtaler
  • Oppfølgende støttesamtaler
  • Planlagte bekymringssamtaler (undersøkende samtale)

Vi skal nå se nærmere på den spontane samtalen og den planlagte samtalen. Den som har lyst til å lese mer om støttesamtaler med barn, kan lese mer her: Barnesamtalen; utarbeidet av NKVTS

Barn, Far, Vannoverflaten, Marina