Innledning

"(...) vold mot barn innebærer et totalitært maktovergrep og kan være et fullstendig ødeleggende angrep på barnets liv, utvikling, læring, fysiske og psykiske helse, her og nå og i et livsløp. Volden representerer et tillitsbrudd i en situasjon der barnet ikke kan verge seg selv og er hjelpeløst avhengig av den andres godhet." (Lillevik, 2016).

Det å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan gi både fysiske og psykiske skader. De fysiske skadene vil som oftest raskt leges, ofte uten varige men (dog ikke ved alvorlig skadepåførsel), men de psykiske skadene kan for mange være livsvarige. Vi skal derfor konsentrere oss om disse i dette kapittelet. Som du vil se vil mange av skadevirkningene også kunne fremkomme som tegn. Det er derfor viktig å se kapitlene Hva er tegnene og Hva er skadene i sammenheng.


Hjernen, Anatomi, Abstrakt, Art, Greiner, Beregning