Kjære kursdeltager!

Velkommen til kursVelkommen til kurset Vold og seksuelle overgrep mot barn – et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og UiT Norges arktiske universitet.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi. I tillegg til ansatte i barnehage og skole er kurset egnet for alle som møter barn i sitt arbeid. Det kan for eksempel være helsesykepleiere, ansatte i barnevern og andre ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Kurset Vold og seksuelle overgrep mot barn er delt opp i to. Denne kursdelen som du er inne på nå er Skolekurset for deg som jobber i skole og SFO. Hvis du jobber i barnehagen så anbefaler vi å gå videre til Barnehagekurset.

Kurset er åpent for bruk uten innlogging. 

Kursinnholdet er åpent for bruk uten innlogging, men for å kunne ta kurstesten må du være pålogget med brukernavn og passord. Dersom du ikke allerede har det kan du selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere instruksjoner i delen om testen. Og husk, om flere arbeider sammen om å ta kurset er det viktig at hver og en er pålogget for å kunne få tilgang til eget kursbevis.

Før du starter selve kurset er det viktig at du leser videre i "Les dette først...!"