Suturteknikk på svinepreparat

Her vil du få presentert ulike suturteknikker, demonstrert av Stig Norderval.

  • Sying av mucosa og interne sfinkter
  • Sying av eksterne sfinkter ende til ende-sutur
  • Sying av eksterne sfinkter, overlappsutur