Risikofaktorer og forebygging av sfinkterrupturer

Her vil du se fire forelesninger som fokuserer på frekvens av sfinkterrupturer i Norge, risikofaktorer og forebygging av sfinkterrupturer. Forebygging av sfinkterrupturer er knyttet til ulike faktorer og fokus på forebyggende arbeid.