Innledning


Oppbygning

E-læringskurset handler om obsteriske sfinkterskader; hva disse er, hvordan de oppstår og hva en kan gjøre for å forebygge og behandle disse. Kurset er bygd opp av tekst, bilder, film, animasjoner og en avsluttende kunnskapstest.

Kurset ligger åpent tilgjengelig. Ved påmelding kan du spore din progresjon, ta kursprøve og få kursbevis. Det er gratis å opprette en Helsekompetanse-konto.

Kurset er godkjent med 6 og 8 tellende timer avhengig av forbund:

 • Den norske legeforeningen med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning fra følgende spesialistkomiteer; generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Obs. Kursdeltager sender selv inn kursbevis sammen med søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet.
 • Norsk Sykepleierforbund med 6 timer som meritterende til klinisk spesialist som jordmor. Norsk sykepleierforbund godkjenner med 6 timer da selvstudier ikke inkluderes (obligatorisk litteratur).
 • Fagforbundet med 8 timer som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper

Hva vil du lære

Etter gjennomført kurs skal du ha kjennskap til

 • Bekkenbunnens anatomi
 • Insidens av sfinkterrupturer og faktorer som påvirker rupturraten
 • Forebygging av sfinkterskader
 • Klassifisering av inkontinens
 • Resultater etter konvensjonell og anatomisk reparasjon av obstetriske sfinkterskader
 • Oppfølging og kontroll etter sfinkterskader
 • Anatomisk rekonstruksjon av sfinkterapparatet.

Kursbevis

For å oppnå sertifisering og skrive ut kursbevis må du:

 • Lese gjennom alle sidene og se alle videoene. Fremdrift spores automatisk.
 • Bestå kursprøven.
 • Fylle ut anonym evaluering av kurset. Dette vil ta et par minutter og hjelper oss å forbedre kurset.

 Ønsker du å komme i kontakt med oss? Kontakt oss på nkib@unn.no