Innledning

Innledning

Her får du først en innføring i overordnede definisjoner av vold, og vi starter med voldsbegrepet i et historisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Så følger de overordnede definisjonene av vold med fokus på familievold/vold i nære relasjoner. Fysisk, psykisk, seksuell og latent vold er eksempler på det vi definerer som overordnede voldsformer. Under fanen "Andre former for vold" finner du definisjoner på andre fenomener som ofte tas med når vold og overgrep omtales.  Barn som lever med partnervold, digital vold, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er eksempler på dette. I alle disse formene for vold er de overordnede voldsformene til stede på ulike måter. 


Barn i heldekkende drakt. Holder hendene foran øynene. Illustrasjonsfoto