Hva dette kurset vil gi deg av kunnskap

Målgruppen for kurset er ansatte i barnehage og skole. Kurset er også egnet for alle som møter barn i sitt arbeid. Det kan for eksempel være helsesykepleiere, ansatte i barnevern og andre ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Kurset er delt i to hoveddeler, og skal gi deg kunnskap om:

Del 1 Hva du må vite

  • Hva er vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?
  • Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
  • Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep?

Del 2 Hva du må gjøre

  • Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep
  • Hvordan melde vold og seksuelle overgrep videre
  • Hvordan følge opp barn som har vært utsatt for vold eller overgrep
  • Hvordan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn

Kvinne biter i blyant foran datamaskin. Illustrasjonsbilde