Hvordan avdekke?

Innledning

En morgen, ute i skolegården, sier en gutt spontant til en lærer: "Mamma og pappa kranglet i morges, og pappa kastet en kopp", så springer han videre ut i lek.

Dette kunne vært en realistisk situasjon fra din skole, og det kunne vært du som var denne læreren. Dette er kun ett av mange eksempler på situasjoner som krever at du og din skole er oppmerksomme og har rutiner og systemer for avdekking og melding av vold og seksuelle overgrep.

Vi skal her se nærmere på både avdekking av vold og seksuelle overgrep og melding til barneverntjenesten. Din plikt til å være oppmerksom på forhold som kan utløse tiltak fra barnevernet er lovbestemt, så vi skal først i dette kapitlet se litt nærmere på disse bestemmelsene. Deretter skal du få mer kunnskap om hvordan du kan samtale med barn når du av en eller annen grunn er bekymret for hvordan barnet har det.Se, Lytt, Snakke, Gruppe, Ikke Høre