Hvem utøver?

Refleksjonsoppgave

 1. Med bakgrunn i det du har lest i dette og foregående kapitler og eventuelt diskutert med kollegaer; hvilke tanker har du om følgende spørsmål:
  • Hvilke personlighetstrekk forbinder du med voldsutøveren?
  • Hva tror du er voldsutøverens motiver for å utøve vold (fysisk og psykisk vold) mot partner og barn?
  • Hvilken betydning kan disse betraktningene ha i ditt møte med foreldre du tror, eller vet, slår eller har slått sine barn?

  Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

 2. I dag vet vi at det er mulig å hjelpe voldsutøvere til å slutte med vold, og det finnes anerkjente tilbud til voldsutøvere. Drøft følgende påstander og begrunn dem;
  • Det er ikke mulig å behandle utøvere av seksuelle overgrep.
  • Det er mulig å hjelpe en utøver av seksuelle overgrep til å slutte med overgrep.

  Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

Puzzle, Kamp, Enig, Mangler, Hullet, Tomme, Spiller