Emneoversikt

  • Stiftelsen SOR sine kurs er nå flyttet til en annen plattform. 

    Vinteren 2024 er de også under faglig revidering, og det er ikke alle kurs som i denne perioden vil være tilgjengelig. 

    Mer om kursene og revideringen finner du på Stiftelsen SOR sine nettsider: https://stiftelsensor.no/kompetanse/e-laering