Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og øke livskvaliteten for personer med diabetes.


Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.
Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.


Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.
Sertifiseringskurs i medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Fosen Helse IKS.

Kurset er rettet mot sykepleier og vernepleier.
God lindrende behandling er basert på at den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Trygghet og ro kan formidles til pasient og pårørende av trygge, rolige og kompetente hjelpere. Kurset er et tilbud for helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i lindrende behandling.


Grunnleggende kurs i lindrende behandling for kronisk syke. Kurset gir et kompetanseløft til helsepersonell i primærhelsetjenesten som arbeider med kronisk syke. Kurset har fokus på pasienter med de vanligste hjerte- og lungesykdommer, men kunnskapen kan overføres til andre uhelbredelig syke som trenger lindring over tid.