Emneoversikt

 • Intro

  Diabeteslæring på nett er et nytt e-læringstilbud for helsepersonell.

  Målet er at du etter gjennomført kurs skal ha kunnskap om diabetes og beherske grunnleggende prinsipper som sikrer riktig behandling hos pasient/bruker.

  Ved å heve kunnskapsnivået hos helsepersonell som arbeider med pasienter/brukere med diabetes vil det skapes større interesse og forståelse for fagfeltet. Økt kunnskap om diabetes vil motivere og gi økt mestring i arbeidet med mennesker med diabetes.

  Omsorg og riktig behandling til pasientene/brukerne vil bidra til kvalitet på tjenesten og trygghet i hverdagen, både for helsepersonell og pasient. Dette kan bidra til å hindre eller forebygge senkomplikasjoner og styrke livskvaliteten. 

  Faginnholdet er åpent for alle, men for å ta testen må du registrere deg som bruker av helsekompetanse.
  Når du har lest gjennom faginnholdet og gjennomført kunnskapstesten, har du oppnådd sertifisering og du kan selv skrive ut kursbevis.  • Kurstest

   • Test Quiz
    Begrenset Ikke tilgjengelig med mindre Du har fullført dette kurset.