Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Dette kurset vil gi deg kunnskap om tverrfaglig og systematisk tilnærming til dysfunksjoner i bekkenbunnen med fokus på vannlatningsfunksjon, avføringsfunksjon, seksualfunksjon og smerter. Du vil få kunnskap om utredning gjennom anamnese og bruk av scoringsverktøy. Deretter blir undersøkelser innen de ulike fagområder beskrevet. Behandlingskapitlene i kurset gir deg en innføring i konservativ behandling og en oversikt over kirurgiske behandlingsmetoder. 

Målgruppe
Kursets målgruppe er fastleger, leger i sykehus, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som møter, utreder eller behandler pasienter med bekkenbunnsdysfunksjoner.


Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkenbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

E-læringskurset handler om obsteriske sfinkterskader; hva disse er, hvordan de oppstår og hva en kan gjøre for å forebygge og behandle disse. Kurset er bygd opp av tekst, bilder, film, animasjoner og en avsluttende kunnskapstest.