Helsekompetanse

Internt testkurs - skal normalt være skjult.

Dette er dokumenter som inngår i kompetanseplaner ved UNN i forbindelse med Covid-19-pandemien - kun intern tilgang.


Her kan du finne informasjon om hvordan du bruker nettstedet og kursene vi tilbyr på vegne av kursansvarlige organisasjoner.
Helsekompetanse er en seksjon på E-helse og IKT-avdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), med ansvar for helseforetakets arbeid med digital læring.