Introduksjon til Trygg akuttmedisin


Introduksjonskurset gir en innføring i forståelsen og tidsmålene i de felles omforente prosedyrene for akutt hjerteinfarkt, blodforgiftning (sepsis) og hjerneslag. Kurset tar også for seg bruk av sjekklister i akuttsituasjoner for de tre sykdomstilstandene, samt varslings- og kommunikasjonsplanen og bruk av Nødnett helse som kommunikasjonsplattform for en tidlig felles situasjonsforståelse mellom personell som yter akutt helsehjelp prehospitalt og beslutningstakere på sykehus.

Kurset er den del av Helse Nord og Helsefelleskapenes satsning på samhandling og bedre måltall for tid til prehospital trombolyse (PHT), jmf. Helse Nords Oppdragsdokument 2022, kap. 3.2.25 og 3.2.26.

Målgruppa

Målgruppen for kurset er legevakts sykepleiere, legevaktsleger, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør og sykehusleger.

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å gir en innføring i forståelsen og tidsmålene i de felles omforente prosedyrene for akutt hjerteinfarkt, blodforgiftning (sepsis) og hjerneslag. Kurset tar også for seg bruk av sjekklister i akuttsituasjoner for de tre sykdomstilstandene, samt varslings- og kommunikasjonsplanen og bruk av Nødnett helse som kommunikasjonsplattform for en tidlig felles situasjonsforståelse mellom personell som yter akutt helsehjelp prehospitalt og beslutningstakere på sykehus.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er legevakts sykepleiere, legevaktsleger, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør og sykehusleger.

Hva vil jeg lære?

Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om:

  • Prinsippene i prosedyrene med fokus på tidsmål for de tre tidskritiske sykdomstilstandene akutte brystsmerter, blodforgiftning (sepsis) og hjerneslag
  • Bruk av sjekklister i akuttsituasjoner for felles, systematisk tverrfaglig teamsamarbeid
  • Bruk av Nødnett helse vaktradio for tidlig felles situasjonsforståelse mellom aktørene i den akuttmedisinske kjede

Gjennomføring

Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. Etter hvert emne vil du gjennomgå kontrollspøsmål til tema du har vært igjennom.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Håndtering av pasienter med akutte brystsmerter, blodforgiftning (sepsis) og hjerneslag.

Kursansvarlig

xxxxx