Bidragsytere

Tekstforfattere i e-læringskurset

(presentert etter rekkefølge på kapitlene de har skrevet)

 1. Anders Johansen, spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme www.glennesenter.no. Epost: Anders.Johansen@siv.no
 2. Niels Petter Thorkildsen, psykologspesialist ved Nevropsykiatrisk enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus. Epost: nthorkil@online.no
 3. Trine Lise Bakken, forsker ph.d / cand.san og psykiatrisk sykepleier ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) Oslo universitetssykehus. Epost: UXTLBA@ous-hf.no
 4. Anne Rysstad, psykolog ved Spesialseksjonen for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA), Vestre Viken HF, Avdeling Lier. Epost:
 5. Elisabeth Wigaard,spesialist i nevropsykologi, Spesialseksjonen for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA), Vestre Viken HF, Avdeling Lier. Epost:
 6. Oddbjørn Hove, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og psykologspesialist /PhD ved Klinikk for psykisk helsevern , Helse Fonna HF. Epost: oddbjorn.hove@helse-fonna.no
 7. Anne Gro Innstrand, psykologspesialist ved Psykologen Innstrand. Epost: annegro.innstrand@gmail.com
 8. Tone Bjerkelund, spesialist i psykiatri, overlege ved Seksjon for voksenhabilitering, SSHF Arendal. Epost: tonebjerk@gmail.com
 9. Bernt Barstad, spesialvernepleier ved Habiliteringstjenesten for voksne , Brøset, St. Olavs hospital. Epost: bernt.barstad@stolav.no
 10. Karl O. Nakken, overlege dr. med., Spesialsykehuset for epilepsi (SSE, Oslo universitetssykehus).
 11. Iren Karlengen Larsen, vernepleier, leder av regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE, Oslo universitetssykehus), epost: irenl@ous-hf.no. Epost:
 12. Ellen Sundland Kjendbakke cand.paed. og undervisningsleder, Spesialsykehuset for epilepsi (SSE, Oslo universitetssykehus). Epost: elkjen@ous-hf.no
 13. Arvid N. Kildahl, psykologspesialist ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) . Epost: UXARVK@ous-hf.no
 14. Torill Fjæran-Granum, spesialpedagog og daglig leder ved Spiss kompetansesenter . Epost: torill@spiss.no
 15. Inger Lamache, spesialkonsulent ved Nordvoll skole og autismesenter . Epost: inger2901@osloskolen.no
 16. Lars Ole Bolneset, spesialpedagog/daglig leder Ridderne , epost: lars.ole@ridderne.no. Epost:
 17. Elisabeth Mork Fjeldvær , Rettssosiolog og Saksbehandler ved Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, Nesbyen kommune. Epost: Elisabeth.Mork.Fjeldvaer@nesbyen.kommune.no
 18. Eli Marte Rusten, journalist/rådgiver, Spiss kompetansesenter . Epost: eli-marte@spiss.no
 19. Åslaug Kalstad, rådgiver og lærer.
 20. Tove Olsen, daglig leder i Autismeforeningen . Epost: tove@autismeforeningen.no
 21. Helene Larsen, forfatter

Øvrige funksjoner

 1. Redaktør: Torill Fjæran-Granum, spesialpedagog og daglig leder ved Spiss kompetansesenter . Epost: torill@spiss.no
 2. Animasjonsansvarlig (idé og dreiebok): Eli Marte Rusten, journalist/rådgiver, Spiss kompetansesenter . Epost: eli-marte@spiss.no
 3. Animasjonsansvarlig (utførelse) og teknisk utvikling: Miriam Strømsholm, IT-konsulent og sekretær, Stiftelsen SOR . Epost: miriam@stiftelsensor.no
 4. Prosjektleder: Jarle Eknes. Psykologspesialist / daglig leder Stiftelsen SOR . Epost: jarle@stiftelsensor.no
 5. Brukerkonsulent: Gustav Koi, forfatter Epost: koi@buktaleren.no

Sist endret: torsdag, 14. januar 2021, 10:19