Svar

De forskjellige kursene kan ha forskjellige krav som må være oppfylt for at kurset skal anses som fullført og kursbevis utstedes. Dette varierer fra kurs til kurs. Når kursbevis utstedes vil du som regel få det tilsendt pr epost, eller du kan laste det ned fra din egen profil eller fra kurset. Denne muligheten er låst til kursbevis er utstedt.

Mulighet 1

Du har faktisk ikke oppfylt alle kravene.

En vanlig problemstilling er at kurset har et krav om at du skal ha lest alle sidene og bestått en kursprøve, og det skjer ofte at noen uforvarende har hoppet over en eller flere sider og dermed ikke fått fullført kurset. Sjekk avkrysningsboksene på kursets forside for å sikre at du har et kryss i alle boksene!

Mulighet 2

Du må bare vente litt.

Fra du har oppfylt alle kravene til kursbeviset utstedes kan det gå opptil fem minutter. Dersom e-postutsending er aktivert i ditt kurs, er det bare å vente på at du får kursbeviset pr e-post. Eller du kan ta en pause på fem minutter før du sjekker igjen om kursbeviset er tilgjengelig.

Sist endret: fredag, 29. desember 2023, 09:34