Hvorfor?

Fordi så mange av kvinnene som har hatt en lukkemuskelskade opplever inkontinens i varierende grad. 30-60% opplever nye plager, hos de fleste begrenser det seg til luftlekkasje. Fordi de fleste med lekkasjeplager vil kunne behandles effektivt med bekkenbunnstrening. Se video (10:33 min):Hvem?

Alle som har hatt lukkemuskelskade bør følges opp, siden nye plager er så vanlige.

Når?

Mellom 9 og 12 måneder etter fødselen. Bedring av lekkasjeplager skjer inntil 9 måneder etter skaden

Hvordan?

 • Telefonintervju
  • Enkel måte å nå de fleste
  • Bør gjøres av dedikert person, f.eks. sykepleier eller fysioterapeut
  • Standardisert scoring
  • De med plager henvises til poliklinisk oppfølging
    
 • Ved lekkasjeplager
  • Undersøke pasienten
   • Perineum
   • Rectal eksplorasjon
  • Bekkenbunnsøvelser
   • Fysioterapi, biofeedback, elektrostimulering
    Selv ved større defekter
   • Kun ved store defekter (kloakklignende) aktuelt med rekonstruksjon av lukkemuskel uten gjennomgått konservativ behandling
     
 • Ved persisterende inkontinens
  • Henvises til undersøkelse
   • Anal ultralyd
   • (Manometri)
  • Vurdere kirurgisk behandling
    
 • Kirurgisk behandling
  • Injeksjon av romoppfyllende agens
   • Injiseres submucosalt i analkanalen
  • Rekostruksjon av sfinkterapparatet
   • fremre analplastikk
  • Nerverots-stimulering
   • Sacralnerve-modulering
  • Ny lukkemuskel
   • kunstig sfinkter
   • Gracilis-muskel med pacemakerstimulering
  • Irrigasjon via appendicostomi
  • Stomi

Konklusjon

 • Alle kvinner som har gjennomgått obstetrisk sfinkterskade bør følges opp etter 9-12 måneder, siden mange får lekkasjeplager
 • De fleste med nyoppstått lekkasje blir bra med konservativ behandling
 • Hos noen er det likevel nødvendig med kirurgisk behandling for inkontinens