Her kan du se ende til ende primærsutur av en grad 3c skade med en totalruptur av ytre sfinkter kombinert med en klassisk båtformet ruptur av indre sfinkter.