Avslutning

Avslutning

Nå skal du har vært gjennom alle kapitlene i kurset «Mat og trivsel».

Du skal dermed ha fått en god oversikt over:

  1. Hvorfor det er så viktig å hjelpe mennesker med utviklings­hemning til å spise riktig og å bevege seg tilstrekkelig.
  2. Hvordan du kan hjelpe mennesker med utviklingshemning til å få dette til.

Å spise riktig og bevege seg mye hjelper dem til en god helse og et godt og langt liv.


Lykke til i det videre arbeidet med å støtte en eller flere personer som virkelig trenger din hjelp på denne fronten!


Energibalanse

Sist endret: mandag, 9. november 2020, 14:13