Epilepsi

Hensikt og læringsmål

Glasshode.
Foto: B K, Flickr (CC BY SA 2.0)

Hensikten med kapittelet

I dette kapittelet setter vi fokus på en av de tilleggsvanskene mange med ASF kan ha eller få, nemlig epilepsi. For de som jobber sammen med personer med ASF er det godt å ha en grunnleggende kunnskap om dette, da det er stor sannsynlighet for at de skal hjelpe en person med denne sykdommen, før eller senere. Det er viktig å understreke at dersom man har mistanke om epilepsi skal selvfølgelig lege kontaktes. Dette kapittelet er kun ment som en grunnleggende informasjon til de av oss som omgås mennesker med ASF og epilepsi.

Læringsmål

Når du har gått gjennom dette kapittelet skal du ha fått vite noe om:

  • Hva er epilepsi
  • Epilepsi og autisme
  • Forekomst, årsaker og prognose
  • Forskjellige anfallstyper
  • Behandling