Stress og søvnvansker

Hensikt og læringsmål

Et barn som sover.
Foto: Rachel Calamusa, Flickr (CC BY SA 2.0)

Hensikten med kapittelet

Det er veldig vanlig med ulike søvnvansker, både hos barn, ungdom og voksne med ASF. Dette temaet bør derfor være en del av grunnkunnskapen hos de som skal bistå disse menneskene. I denne delen av kurset skal vi sette fokus på ulike søvnvansker og hva man kan gjøre for å hjelpe.

Læringsmål

I dette kapittelet skal vi lære om:

  • Ulike søvnvansker og årsaker til disse
  • Medikamentell og ikke-medikamentell behandling
  • Andre atferdsformende og strukturerende tiltak
  • Veiledning til foreldre