Nettverkskartlegging


Foto av skygger

Foto: Nad Renrel

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapitlet er at du som ressursperson for mennesker med utviklingshemming skal bli bevisst på tjenestemottakers sosiale situasjon og kunne være med og lage en plan for å forbedre og/eller utvide tjenestemottakers sosiale nettverk. Da er det viktig å lære om observasjon for å kunne kartlegge blant annet de personene som tjenestemottaker kjenner, hvilke forbindelseslinjer det er mellom dem og innholdet og kvaliteten i relasjonene. Der finnes ulike måter å gjøre dette på. Noe vi skal komme nærmere inn på i dette kapitlet. Men husk at du alltid må vite hvorfor du sammen med tjenestemottaker går i gang med å kartlegge nettverket, og hva dere ønsker å vite mer om.

 • Nettverkskartlegging
 • Ulike grader av nærhet i nettverket
 • En enkel metode for oppsett av et nettverkskart for å kunne skaffe seg et overblikk
 • Å tegne et nettverkskart
 • Nettverkets struktur og kvalitet
 • Samspill i nettverket
 • Aktivitetsbasert nettverksarbeid

Læringsmål

Når du er ferdig med dette kapitlet skal du ha tilegnet deg grunnleggende forståelse om hva nettverkskartlegging innebærer og hvilke komponenter som er viktige å vite om i kartleggingen.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt

 • Kunnskap om nettverkskartlegging og hvorfor det er så viktig.
 • Forutsetning for å kunne skille mellom ulike grader av nærhet og distanse i nettverk.
 • Grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan lage nettverkskart for å kunne få et overblikk over tjenestemottakers nettverk.
 • Kunnskap om grunnleggende ferdigheter, slik at du vet hva samspill i et nettverk innebærer.
 • Kunnskap om aktivitetsbasert nettverksarbeid, der man tror at muligheten for gjensidig vennskap mellom parter kan være tilstede.