Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre

Foto i sort/hvitt av hånd

Foto: Hanne Engelstoft Lund

«Å legge til rette i forbindelse med fritid og fritidsaktiviteter handler om å kunne tilby riktige aktivitetskontekster på riktig tidspunkt, i riktig rekkefølge og med riktig styrke. Videre handler det om å assistere den enkelte unge slik at han eller hun kan gjøre erfaringer som kan bidra positivt i den totale (selv) utviklingsprosessen»

Säfvenbom 2005

Hensikten med kapittelet

I dette kapittelet vil du få eksempler på hvordan du kan bistå mennesker som trenger hjelp for å delta i fritidsaktiviteter. Kapittelet vil gi eksempler på hvordan du kan gå fram for å bli kjent med enkeltmenneskers ulike interesser, ønsker og behov for aktiviteter på fritida, og tips om hvordan det kan legges til rette for utviklingshemmedes deltakelse i fritidsaktiviteter.

 • Kartlegging
 • Tilrettelagte organiserte fritidsaktiviteter
 • Selvorganiserte fritidsaktiviteter
 • Nærmiljøarbeid
 • Samarbeide om tilrettelegging av fritidsaktiviteter
 • Spesielle behov

Læringsmål

Når du har gjennomført dette kapittelet er målet at du som ressursperson for mennesker med utviklingshemming har fått økt kunnskap om hvordan det kan legges til rette for at enkeltmennesker skal kunne delta i selvvalgte aktiviteter.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt

 • Kunnskap om kartlegging av interesser og individuelle ønsker
 • Kjennskap til tilrettelagte organiserte fritidsaktiviteter
 • Kjennskap til eksempler på selvorganiserte fritidsaktiviteter
 • Forståelse for nærmiljøets og nettverkets betydning og muligheter
 • Kjennskap til eksempler på hvordan og hvem du kan samarbeide med om å tilrettelegge for gode fritidstilbud
 • Kjennskap til enkelte gruppers spesielle behov