Ernæringslære

1. Hensikt og læringsmål


sunn mat

 Hensikt med kapitlet

I dette kapitlet får du en innføring i ernæringslære; forholdene mellom mat, næringsstoffer og helse. Det er informasjon som kan hjelpe deg til bedre å forstå Helsedirektoratets gjeldende råd vedrørende kosthold og hvilke matvarer man bør velge i dagliglivet. Dette er viktig når du er involvert i matlaging for målgruppen, både hvis du selv lager maten og når du bistår med opplæring og praktisk hjelp til målgruppen i form av handling og matlaging.


Læringsmål

Når du har tatt dette kapitlet, er målet at du som støtteperson for en eller flere personer med utviklingshemning har fått et godt grunnlag for å velge/hjelpe andre til å velge matvarer som er bra for helsen ved å:

  • Kjenne til hvordan energiinnhold i mat og drikke angis
  • Kjenne til ulike kilder til energi; protein, fett, karbohydrater
  • Kjenne til hva vitaminer og mineraler er og hvorfor de er viktige for kroppen
  • Kjenne eksempler på matvarer som er gode kilder for forskjellige næringsstoffer