Ressursbank

Ressursbanken inneholder opplysninger om litteraturen vi har benyttet som bakgrunn for kursets innhold. Den inneholder nyttige lenker til relevante nettsteder, samt til andre mer omfattende eller spesifikke undervisningsopplegg der du kan fordype deg ytterligere i teamet vold og seksuelle overgrep mot barn.