Innledning

Vi skal her se nærmere på ulike sider ved oppfølging etter vold og seksuelle overgrep.


Jente, Trist, Desperat, Ensom, Tristhet