Den "vanskelige" vurderingen

Mange ansatte opplever at det kan være vanskelig å vite når en sak skal meldes til barnevernet. Noen ganger vil det være helt åpenbart at saken skal meldes, mens andre ganger blir man veldig usikker. Den tanken som kanskje oftest kommer opp er "hva om vi tar feil, og vi setter i gang noe som for eksempel kan ødelegge vårt forhold til foreldrene". Når man er usikker på hva man skal gjøre må man søke råd. Det viktigste i den sammenheng er å ikke stå alene med din bekymring.


En labyrint.

En film om samarbeid mellom barnehage og kommunal barneverntjeneste:

Film: Barnehagelærer melder saken om Lea til barneverntjenesten:

Denne saken er klar med hensyn til å utløse meldeplikt til barnevernet. Det Lea forteller, er i seg selv nok informasjon og gir grunn til alvorlig bekymring og mistanke.

I dette tilfellet vurderte barnevernstjenesten det som en akuttsak, og vil komme til barnehagen. De ville også rådføre seg med politiet før de kom.

Hva ville du gjort om onkel Even kom tidligere i barnehagen for å hente Lea? Hva om han ble hissig, når du sa han ikke fikk ta med seg Lea? Hva ville du ha svart ham, om han spurte hvorfor han ikke fikk lov? Disse, og sikkert flere dilemmaer og problemstillinger kan dukke opp i slike saker. Det er ikke noen enkle løsninger og svar på dem. En mulighet ville være å varsle mor, og be henne komme med en gang, men ettersom barnevernet i denne saken mente at mor ikke skulle varsles, bortfaller den muligheten. Det er leder i barnehagen som har ansvaret for å håndtere situasjonen om onkel Even kommer før barnevernstjenesten. Han må ikke orienteres om hva saken gjelder, men at det har oppstått en situasjon som gjør at mor i dag må hente. Ditt bidrag kan være å ta med Lea på tur utenfor barnehagens område, med mobiltelefon tilgjengelig, slik at dere raskt kan returnere når barnevernet har ankommet.

Diskuter med dine kollega disse , og andre dilemmaer og problemstillinger du måtte komme på når du hørte denne samtalen.