Meldeplikt til barneverntjenesten

I barnehageloven § 22 finnes det en lovbestemmelse som forteller om din plikt som ansatt i barnehagen til å melde fra om visse forhold til barneverntjensten. Dette er den samme paragrafen som omhandler din oppmerksomhetsplikt, så vi vil her referere hele paragrafteksten.


Vi ser at også når det gjelder meldeplikten knyttes den til begrepet "barnehagepersonalet". Plikten gjelder derfor alle som jobber i barnehagen, fra styrer, barnehagelærer, assistenter og vikarer. Det innebærer at man ikke kan unndra seg denne plikten selv om man har sagt fra til for eksempel styrer i barnehagen. Det kan for eksempel være situasjoner der styrer mener at dette ikke skal meldes, men en barnehagelærer, assistent eller vikar mener at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold. Plikten til å melde til barnevernet vil da fortsatt være til stede, og den aktuelle ansatte må på eget initiativ melde forholdet til barnevernet. Du har plikt til både å melde fra til barnevernet og til å gi barnevernet opplysninger underveis når de undersøker saken.

Både når det gjelder avvergelsesplikten og meldeplikten ser vi at din taushetsplikt settes til side.

Baby, Far, Sønn, Hånd, Søt, Familie, Overordnede