Hvordan avdekke?


Innledning

En morgen sier en jente spontant til en ansatt i barnehagen: "Mamma og pappa kranglet i morges og pappa kastet en kopp", så springer hun videre ut i lek.

Dette kunne vært en realistisk situasjon fra din barnehage, og det kunne vært du som var den ansatte. Dette er kun ett av mange eksempler på situasjoner som krever at du og din barnehage er oppmerksomme og har oppdatert kunnskap, rutiner og systemer for avdekking og melding av vold og seksuelle overgrep.

være oppmerksom på forhold som kan utløse tiltak fra barnevernet er lovbestemt, så vi skal først se nærmere på disse bestemmelsene.

Deretter skal du få mer kunnskap om hvordan du kan samtale med barn når du av en eller annen grunn er bekymret for hvordan barnet har det. Forskning og erfaringsbasert kunnskap om samtalen med barn der det er en bekymring om at barnet kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, krever en særskilt kunnskapsmessig og metodisk bevissthet, og blir derfor vektlagt her. 

Se, Lytt, Snakke, Gruppe, Ikke Høre

Vi skal her se nærmere på både avdekking av vold og seksuelle overgrep og melding til barneverntjenesten. Din plikt til å