Innledning

Et barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller som har vært vitne til at andre har vært det, kan vise ulike tegn på dette. Tegnene kan være tydelige og åpenbare, eller de kan være vage og tildekkede. Tegnene kan være fysiske, verbale, uttrykt gjennom atferd eller psykologisk tilstand og fungering. De kan også fremkomme gjennom tegninger, tekst eller gjennom lek. 

Barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep kan imidlertid være motivert til å skjule dette, enten etter trusler eller "pålegg" fra utøver, eller ut fra egen lojalitetsfølelse, omsorg for utøver, eller frykt for konsekvenser avsløringen kan ha for barnet selv eller for utøver (og/eller for familien/andre familiemedlemmer).

Knust Vindu, Hull, Glass, Skade, Knust, Skarpe, Break

Tegn kan også være kontekstuelle og relasjonelle i det de fremkommer i noen situasjoner og relasjoner og ikke i andre. I tillegg kan ett og samme tegn ha flere årsaker og ikke utelukkende være knyttet til vold eller seksuelle overgrep. 

Denne kompleksiteten i tegn og mangelen på entydighet, utfordrer oss som voksne. Det viktigste er derfor å utvikle en bevissthet om at noe kan være tegn på krenkelser og noe som vi skal se nærmere på, slik at man får kompetanse på å observere, vurdere og handle.