Refleksjonsoppgave

 1. Det å vite at noen blir utsatt for seksuelle overgrep gjør noe med oss. Spesielt når den utsatte er et barn, og vi kjenner barnet godt. Dersom du har slike erfaringer:
  • Hva var dine reaksjoner?
  • Hvordan påvirket dine reaksjoner deg i møte med barnet?

  Dersom du ikke har hatt slike erfaringer:

  • Hvordan tror du at du ville reagert?
  • Hvordan skal du som jobber i barnehagen håndtere dine følelsesmessige reaksjoner slik at de ikke forstyrrer oppfølgingen av barnet?

  Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

 2. Dersom et barn i barnehagen har vært utsatt for alvorlig vold;
  • Hvilke konsekvenser tenker du at det vil ha, når det gjelder din kontakt med barnet?
  • Hvilke konsekvenser tenker du at dette vil ha for din kontakt med foreldrene (også voldsutøver)

  Skriv et kort notat og diskuter gjerne videre med kollegaer.

Puzzle, Kamp, Enig, Mangler, Hullet, Tomme, Spiller