Innledning

Innledning

Det å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller mobbing er aldri den utsatte sin skyld. Det er den som utøver slike handlinger som har ansvaret. Det er utøver som utnytter sin overmakt over andre fysisk, psykisk eller i kraft av sin alder eller posisjon. 

Vi skal i dette kapittelet likevel se på noen mulige sårbarhetsfaktorer med hensyn til risiko for å bli utsatt, da dette kan være med på å hjelpe oss til å se spesielt etter de barna som trenger ekstra vern.

Først litt om hvor vanlig slike skadelige handlinger rettet mot barn faktisk er i Norge.


Jente, Gråter, Bridge, Barn, Sorg, Redd, Tårer, Trist