En takk til bidragsytere

RVTS nord og UiT Norges arktiske universitet vil rette en særlig takk til bidragsytere til kurset (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bukkespranget barnehage i Tromsø
 • Dag Nordanger
 • Fauske kommune
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Troms
 • Universitetssykehuset Nord-Norge ved seksjon Helsekompetanse
 • NKVTS
 • Politiet i Tromsø
 • RVTS Sør
 • RVTS Vest
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) - Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG)
 • Statens barnehus i Bodø
 • Statens barnehus i Tromsø
 • Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)
 • Tromsø kommune
 • Vadsø kommune

Illustrasjonsbilder er hentet fra Pixabay.com