Hvordan kan du jobbe med kurset

Det vil ta mellom 3 og 5 timer å gjennomføre kurset. Kurset inneholder tekst, filmer og animasjoner (med lyd) om de ulike temaene, samt refleksjonsoppgaver og flervalgsoppgaver (tester), for mål på læring. Dersom du får problemer med avspilling av film og lyd kan det være nyttig å prøve en annen nettleser. Vi anbefaler nettleseren «Google Chrome» eller "Firefox".

Man kan jobbe individuelt eller sammen med andre. Vi anbefaler at man organiserer opplæringen i virksomheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres gruppevis. For eksempel i forbindelse med planleggingsdag, fagdag eller tilsvarende. Mange kommuner har god erfaring med å gjøre kurset obligatorisk for alle ansatte, implementert i virksomhetens årshjul. Kurset fungerer da som en sertifiseringsordning for ansatte.

To personer på kafe. Skriver og sitter foran en laptop.

Når man arbeider med vold og overgrep som tema er det nødvendig å ha en bevissthet om at ansatte kan få naturlige reaksjoner som kan være utfordrende. Her har ledere et særlig ansvar for å ivareta ansatte, både i forkant, underveis og i etterkant av kurset.

Anbefaling til gjennomføring

Dag 1
De ansatte jobber individuelt med tekst og bildematerialet i del 1, ”Hva må du vite”. Deretter går de i grupper på 2-5 deltakere og arbeider med refleksjonsoppgavene. Til slutt på dag 1 gjennomføres flervalgsoppgavene (testen) individuelt.

Dag 2
De ansatte jobber individuelt med tekst og bildematerialet i del 2, ”Hva må du gjøre”. Deretter går de i grupper på 2-5 deltakere og arbeider med refleksjonsoppgavene. Til slutt på dag 2 gjennomføres flervalgsoppgavene (testen) individuelt.

Etter at alle flervalgsoppgavene (testen) er gjennomført og riktig besvart vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

Lykke til med kurset!