Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Hensikt og læringsmål

Foto: Sara Biljana Gaon, Flickr
Foto: Sara Biljana Gaon, Flickr

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak som kan redusere symptomer og vansker ved Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du kjenne disse begrepene:
  • Vite hva et traume og hva PTSD er
  • Kjenne til ulike uttrykksformer (= symptomer) på PTSD hos personer med utviklingshemming
  • Vite noe om hva man kan gjøre for å redusere symptomer på PTSD for personer med utviklingshemming
  • Kjenne til vanlige behandlingsformer