Demens hos personer med utviklingshemning

Hensikt og læringsmål

Foto: McBeth
Foto: McBeth

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak ved demens hos personer med utviklingshemming. Demens er en irreversibel tilstand (kan ikke kureres). Miljøbehandlingen vil derfor ha som hovedsiktemål å kompensere for varierende grad av varig funksjonstap.

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du ha:
  • kunnskap om hva demenssykdom er, kjennetegn ved sykdommen, ulike demenssykdommer, utredning og diagnostisering, utvikling og prognose
  • kunnskap om hvordan fange opp tegn på demenssykdom, vurdere og å iverksette miljøbehandlingstiltak ut fra individuelle og sammensatte behov hos personer med utviklingshemning og demenssykdom
  • kompetanse til å samarbeide med pårørende og venner, kollegaer og det øvrige hjelpeapparat for å tilrettelegge for gode tilbud