Depresjon

Hensikt og læringsmål

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er at leseren får kjennskap til symptomer på og årsaker til depresjon hos personer med utviklingshemning, slik at denne kunnskap kan omsettes i miljøbehandling. Hovedmålet med miljøbehandling er at kommunikasjon, krav og forventninger tilpasses den deprimerte personens evner, ressurser og symptomer på depresjon.

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du ha kjennskap til:

  • Depresjon hos personer med utviklingshemning
  • Ulike typer depresjon
  • Symptomer på depresjon
  • Årsaker til depresjon
  • De vanligste behandlingsformene
  • De viktigste prinsippene i miljøterapeutisk behandling