Hvordan melde?

Innledning

I forbindelse med en rettssak der en far var tiltalt for å ha drept mor vitnet en barnhagelærer, og i avisen kunne man lese følgende (stedsnavn er fjernet):grå


Mobiltelefon, Telefon, Celle, Mobil, Kommunikasjon


Du skal i det kommende få lære litt mer om din plikt til å søke å avverge visse straffbare handlinger, og din plikt til å melde fra til barnevernet når du har grunn til å tro at et barn opplever vold eller seksuelle overgrep. Deretter skal vi se nærmere på hvilke rutiner du og din barnehage bør ha for melding til barnevernstjensten. Men først skal du få litt mer innblikk i barnevernets oppgaver og funksjon.