Emneoversikt

  • Velkommen

    Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på.

    Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.
    • Kursbevis

      Quiz: 1