Emneoversikt

  • Dette kurset skal bidra til å styrke kompetansen hos lokale tjenesteytere og i andre deler av spesialisthelsetjenesten, slik at brukere får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår. Ett av våre resultatmål er økt kompetanse om konsekvenser av døvblindhet og om behov for tilrettelegging for brukere av tjenesten. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis.

    Kurset er hovedsakelig rettet mot ansatte som arbeider med personer med medfødt døvblindhet, primært helsearbeidere og pedagoger i kommunale tjenester - men kan også brukes av andre.

    haand