Hva er hensikten med kurset?

Læringsaktivitetene bygger på kunnskap fra humanbiologi og klinisk medisin fra legestudiet og grunnleggende klinisk erfaring i dermatolvenerologi.  Man vil tilstrebe en bredere, dypere og mer integrert klinisk forståelse i dermatoimmunologi og dermatologisk terapi. 

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.