Hva er hensikten med kurset?

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått en innføring i basale nevrofysiologiske mekanisemer og tilegnet seg kunnskaper om det nevrofysiologiske gunnlag for kliniske tilstander og nevrofysiologiske undersøkelser. Kurset skal gi gunnlag for videre fordypning (vil spesielt gjelde leger i spesialisering i Klinisk nerofysiologi.


Hvem er kurset for?

Leger i spesialisering.